Telemedicină

Potrivit articolului 12, pct. 2) din HG nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență, TVM MED SERV va acorda consultații medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, la distanță (telemedicină) prin intermediul medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic de gastroenterologie.

Conditii de internare

  • Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sanatate eliberat de CNAS

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

  •       spitalizare de zi.

 Criteriile de internare care trebuie respectate sunt: 

  •       situatiile in care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala; 

  •      diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

  •       tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft