Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Regulile de comportament ale aparținătorilor

logo_ico.gif
  • Accesul vizitatori se realizeaza in baza Cartii de Identitate sau alt document de identificare.
  • Numărul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de două persoane.
  • Se interzice vizitarea pacienţilor de către persoanele care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase (în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă etc).
  • La intrarea în secţie vizitatorii vor avea echipament de protecţie asigurat de spital: halat sau pelerină, botoşei, iar în secţii de terapie intensivă, hemato-oncologie şi mască, bonetă.
  • Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori.
  • Vizitatorii nu vor determina pacienţii să iasă din incinta spitalului în ţinuta de spital.
  • Vizitatorii nu au voie:

      -   să se aşeze pe patul pacientului;

      -   să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicală;

      -   să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, de exemplu pictograma de "risc biologic".

  • Se vor respecta indicaţiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcţie de specificul afecţiunii şi al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.
  • Nu se vor aduce în spital alimente perisabile (creme, îngheţată, ouă de casă, lapte de casă etc).
  • Vizitatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (carantină, etc.).

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft