Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Info

Noutăți legislative

 

13 octombrie 2022 - ORDIN nr. 3164/787/2022

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

13 octombrie 2022 - ORDIN nr. 3163/803/2022

pentru modificarea Anexei nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurăride Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

16 februarie 2018COMUNICAT - Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018

Proiectul Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale

23 ianuarie 2018COMUNICAT - Noutăţi prevăzute în proiectul Contractului-cadru pe anul 2018

Noutăţi prevăzute în proiectul Contractului-cadru pe anul 2018 Varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, pentru anul 2018

23 ianuarie 2018Ordinul Nr. 301 din 23.01.2018

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele

Informatii importante

Informatii suplimentare

Sunteți mulțumit/ă de informațiile obținute prin intermediul acestui site?:

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft