Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Info

Noutăți legislative

 

13 octombrie 2022 - ORDIN nr. 3164/787/2022

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2286/472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

13 octombrie 2022 - ORDIN nr. 3163/803/2022

pentru modificarea Anexei nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurăride Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

16 februarie 2018COMUNICAT - Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018

Proiectul Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale

23 ianuarie 2018COMUNICAT - Noutăţi prevăzute în proiectul Contractului-cadru pe anul 2018

Noutăţi prevăzute în proiectul Contractului-cadru pe anul 2018 Varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, pentru anul 2018

23 ianuarie 2018Ordinul Nr. 301 din 23.01.2018

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele

Informatii importante

Informatii suplimentare

Pachete

Protecția datelor

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft