Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Comunicat finalizarea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”

Comunicat finalizare proiect

S.C. TVM MED SERV S.R.L., în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului „Dotare centru medical Gastroenterologie”, cod SMIS 110126, în data de 30.06.2019.

  • Proiectul a fost finanțat prin REGIO PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/102/2/2.
  • Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea competitivității societății TVM Med Serv S.R.L. la nivel de piață, prin creșterea productivității muncii în procesul de prestare a serviciilor medicale conform codului CAEN 8622 - Activități de asistență medicală specializată.
  • Rezultatele proiectului sunt: 7 echipamente medicale, 2 softuri de uz medical, 1 server de stocare rețea și 1 sistem fotovoltaic achiziționate; 1 persoană dintr-o categorie defavorizată angajată.
  • Comunicatul de presă publicat poate fi regăsit în link-ul de mai jos: https://www.stiridecluj.ro/economic/comunicat-de-presa-privind-finalizar....

    Pachete

    Protecția datelor

    Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft