Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Drepturile si obligatiile pacientilor

Drepturile pacientului: 

1. Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice. 
2. Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale. 
3. Pacienții  au  dreptul  de  a  cunoaște  identitatea,  statutul  profesional  și calificarea  celor  care  asigură serviciul de sănătate. 
4. Dreptul  de  a  fi  informați  în  legătură  cu  starea  sănătății  lor,  cu procedurile  terapeutice  propuse,  cu diagnosticul și prognoza afecțiunii. 
5. Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește  limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere. 
6. Dreptul  de  a  fi  informat  și  de  a  lua  o  decizie  referitoare  la  efectuarea unor  activități  de  cercetare /învățământ care implică persoana sa. 
7. După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze. 
8. Când  pacienții  sunt  incapabili  să-și  exprime  voința  și  este  necesară intervenția  medicală  de  urgență consițământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consițământului. 
9. În  cazul  pacienților  fără  discernământ  consițământul  este  exprimat  în  scris  de  aparținătorul  sau  reprezentantul legal. 
10. Pacienții  au  dreptul  de  a  fi  informați  asupra  facilităților  de  care  dispune spitalul  pentru  asistență personală, siguranța și confortul său. 
11. Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa. 
12. Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său. 
13. Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase. 
14. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.  
15. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului. 
16. Dreptul la ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile, convingerile si intimitatea pacientului. 
 

Obligațiile pacientului: 

1. Odata internat, sunteti obligat sa purtati pe durata internării ținuta  regulamentară  de  spital. Lucrurile personale se vor depozita sub cheie in vestiarul pus la dispozitie de catre spital. 
2. Spitalul dispune de conditii pentru pastrarea unei igiene corporale. Va rugam, folositi-va de aceasta oportunitate! 
3. Sa nu părăseasca unitatea sanitară fara acordul medicului. 
4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului.In interesul sanatatii Dvs. faceti un mic efort de vointa si lasati-va de fumat! 
5. Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului. 
6. Va rugam sa  respectati unitatea sanitara  si  sa aveti  o atitudine  civilizata  fata  personalul  medical  și de  îngrijire,  precum  și fata  de  ceilalți pacienți. 
7. Sa respecte programul de liniste si sa păstreze curățenia  în incinta centrului medical. 
8. Nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea centrului medical. 
9. Sa respecte toate actiunile privind igiena si curatenia care  se desfasoara in cadrul centrului medical
10. Sa pastreze alimentele de orice fel numai in frigider (nu pe masa sau noptiera)  
11. Sa  evite  convorbirile  telefonice  acestea  putand  fi efectuate numai in cazuri de stricta necesitate. 
12. Sa vizioneze programele TV fara a deranja ceilalti pacienti. 
13. Sa achite contravaloarea serviciilor conform tarifelor afisate. 
14. Sa  foloseasca  toate facilitatile  din unitatea sanitara  cu  responsabilitate  si atentie,  in  caz  contrar, acestia putand suporta contravaloarea eventualelor defectiuni. 

Pachete

Protecția datelor

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft