Anunț angajare

Spitalul Digenio

Angajează

Secretară

CV-urile pot fi trimise pe e-mail, la adresa resurseumane@doctortantau.ro, sau pot fi depuse personal la adresa Strada Porțelanului nr. 2, Cluj-Napoca.

Conditii de internare

  • Pacientul trebuie sa prezinte cardul de asigurat de sanatate eliberat de CNAS

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

  •       spitalizare de zi.

 Criteriile de internare care trebuie respectate sunt: 

  •       situatiile in care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala; 

  •      diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

  •       tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Powered by Gabilu with Drupal technology inspired by Maksimer and Danetsoft